Các khoá học hiện có

- Bài thi thử cho đề thi Trắc nghiệm thi chứng chỉ tin học theo TT03

CCNA là chứng chỉ kỹ năng mạng căn bản phố biến nhất của Cisco, khóa học này bao gồm mọi thứ trong phiên bản CCNA 200-301. Bạn sẽ học những kiến ​​thức cơ bản về mạng, cách cấu hình một mạng nhỏ và vừa với bộ các định tuyến (Router) và thiết bị chuyển mạch (Switch) của Cisco, v.v.

Điểm nổi bật của khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ học:

  • Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về mạng máy tính.
  • Sự khác biệt giữa các giao thức như IP, TCP và UDP.
  • Sự khác biệt giữa địa chỉ IPv4 và IPv6.
  • Sự khác biệt giữa bộ định tuyến và bộ chuyển mạch.
  • Cách cấu hình thiết bị Switch Cisco Catalyst.
  • Cách cấu hình Router Cisco IOS.
  • Cách cấu hình giao thức định tuyến động OSPF.
  • Cách bảo vệ bộ định tuyến của bạn bằng Access list và VPN.
  • Tự động hóa mạng máy tính tác động như thế nào đến quản lý mạng truyền thống
  • Và nhiều chủ đề khác…