Các khoá học hiện có

- Bài thi thử cho đề thi Trắc nghiệm thi chứng chỉ tin học theo TT03

Chương trình giành riêng cho Thầy Cô thuộc Sở Giáo dục Hải Phòng

Khoá đào tạo Quản trị mạng Cisco theo phiên bản 200-301