Chuyên tổ chức thi lấy chứng chỉ tin học theo thông tư 03 của bộ thông tin và truyền thông